Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Tillväxtlånet
För innovativa företag.

Tillväxtlån

Almis Tillväxtån riktar sig till innovativa små och medelstora företag. Lånet kan användas för investeringar eller rörelsekapital.

Almis Tillväxtlån vänder sig till innovativa företag. Syftet med lånet är att ge möjlighet för innovativa företag att utveckla innovationer och affärsidéer som ger tillväxt och lönsamhet.

 

Lånet säkerställs med företagsinteckning, oftast i kombination med borgen. Hela finansieringslösningen sätter vi vanligtvis ihop i samarbete med en bank.

Förmånligare villkor

Tack vare en garanti från Europeiska investeringsfonden kan vi erbjuda Tillväxtlånet till förmånligare villkor än Almis övriga lån. Det innebär bland annat längre löptid, amorteringsfrihet och lägre ränta.

 

Räntenivån beror framförallt på risknivån i låneaffären där högre risk innebär högre ränta.

 

Lånet kan ges med upp till sju års löptid. Av dessa sju år kan upp till två år initialt vara amorteringsfria, den så kallade utvecklingsfasen.

 

Almis finansieringsandel anpassas efter företagets totala lånebehov med hänsyn till annan medfinansiering. Medfinansiering kan vara lån från ägarna, privatpersoner, bank eller andra externa aktörer.

Så här ansöker du

Du ansöker smidigt och enkelt genom att fylla i låneansökan (e-tjänst). Varje ansökan och beslut om lån behandlas konfidentiellt.

Almis Tillväxtån riktar sig till innovativa små och medelstora företag. Lånet kan användas för investeringar eller rörelsekapital.

 

Vad är statligt stöd?

Statsstöd är när stat, kommun eller landsting stöttar en viss verksamhet med offentliga medel. Dessa omfattas av EU:s regler för statligt stöd. Syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids.

 

Det kan till exempel handla om bidrag, lån med förmånliga villkor, borgensåtaganden, garantier, hyresnedsättningar eller reducerade offentliga avgifter och skatter.

 

Läs mer om stadsstöd på regeringens webbplats

Tillfälligt regelverk från EU för statligt stöd till företag

Med anledning av den pågående corona-pandemin har EU beslutat om ett tillfälligt regelverk för statligt stöd till företag. Det innebär att Almi som statligt bolag har möjlighet att erbjuda stöd till företag i form av lån, bland annat Tillväxtlånet, med förbättrade villkor.

 

Men för att kunna erbjuda detta kräver EU att vissa regler och villkor är uppfyllda, och det är därför du utöver att acceptera villkoren även behöver fylla i en självdeklaration (skickas till dig tillsammans med övriga lånehandlingar) där du ska ange eventuellt övriga erhållna statsstöd. 

 

För att kunna ta del av Tillväxtlånet krävs att du:

 

  • inte har fått stöd som EU-kommissionen förklarat som olagligt samt har obetalda betalningskrav på detta.
  • inte har tagit emot statligt stöd som överskrider 800 000 euro (takbelopp). I takbeloppet ska du summera samtliga stöd du erhållit från stat, kommun och landsting. Ingår ditt företag i en koncern så är det hela koncernens stöd som ska summeras.
    OBS! Inom vissa branscher är takbeloppet lägre:
    - Primärproduktion av jordbruksprodukter: takbelopp 100 000 euro
    - Verksam inom fiskeri- och vattenbrukssektorn: takbelopp 120 000 euro

Denna finansiering omfattas av en garanti inom ramen för den Pan-Europeiska garantifonden (EGF), genomförd av Europeiska Investeringsfonden med stöd från de medlemsstater som bidrar till EGF-fonden. 

eif-800.png