Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Innovationsprojekt i ett tidigt skede
Från produktutveckling till skydd av immateriella tillgångar.

Innovationslån

Almis Innovationslån är ett så kallat villkorslån avsett för företag med innovationsprojekt i tidiga skeden. Lånet kan exempelvis användas till produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar. Efter kreditprövning sätts villkoren på lånet utifrån en bedömning av företagets ekonomiska situation och projektets förutsättningar.

Hur mycket får du låna?

Lånebeloppet är lägst 50 000 kronor och du kan låna upp till 50 procent av det totala finansieringsbehovet. För lånebelopp upp till 300 000 kronor kan medfinansiering ske med budgeterad nedlagd tid i projektet till ett värde av 250 kronor per timme.

 

För lånebelopp över 300 000 kr måste minst hälften av medfinansieringen vara i form av kapital, antingen eget kapital, bank eller annan extern finansiär. Utbetalning av lånet sker i etapper efter avstämning mot i förväg uppsatta avstämningspunkter enligt projektplanen.

Så här ansöker du

Ansök smidigt och enkelt genom att fylla i vår låneansökan »

 

Varje ansökan och beslut om lån behandlas konfidentiellt.

Prisbelönt app ger godare skolmat
Innovationsstöd blev räddningen för Mitt Gastronomi.
Läs mer om Mitt Gastronomi