Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Dags att gå internationellt? Då finns internationaliseringscheck att söka

Vill du förbereda ditt företag för en internationalisering som ökar företagets konkurrenskraft och lönsamhet samt skapar nya värden i företaget? Då är vår Internationaliseringscheck något för dig! 

Med hjälp av Internationaliseringschecken kan ditt företag ta in extern kompetens för att förbereda för en internationalisering. Om ditt företag redan är aktivt på en utländsk marknad kan företaget få stöd för att bredda sig till nya länder. Efter insatsen ska ditt företag kunna etablera sig, sin produkt eller tjänst på en internationell marknad. Internationaliseringschecken finansieras Tillväxtverket.

Ansök senast 30 september 2022

Vem kan ansöka om Internationaliseringschecken?

Små företag med 2-49 anställda (inkl. koncerntillhörighet) som

är svenskregistrerade och bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Halland.

 •  har minst 3 miljoner och max 100 miljoner kronor i omsättning.

 

Hur mycket kan du få i stöd?

Internationaliseringschecken betalar hälften av dina kostnader och ditt företag kan beviljas mellan 50 000 till 250 000 kronor i stöd. Ditt företag måste själv medfinansiera insatsen med lika mycket pengar som ni får i stöd.

 

För att till exempel bli beviljad 250 000 kronor behöver ditt företag själv bidra med 250 000 kronor för en total projektbudget om 500 000 kronor.

 

För vilka kostnader kan du ansöka om stöd?

 • Köp av konsulttjänster
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut om stöd)
 • Resekostnader (max 20% av den totala kostnadsbudgeten)

 

Exempel på vad checken kan användas till

Du kan anlita någon som kan hjälpa dig med att förbereda en internationalisering genom att till exempel:

 • skriva en strategi för internationalisering
 • göra marknadsundersökningar
 • söka leverantörer i utlandet
 • utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
 • utreda patent och IPR
 • utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet 

 

Att tänka på

Checken kan inte användas till:

 • Löpande affärsutveckling
 • Materialinköp
 • Patentansökningar
 • Certifieringskostnader
 • Etableringskostnader
 • Delegationsresor
 • Försäljningsinsatser
 • Utbildningskostnader
 • Mässkostnader

 

Du kan heller inte använda checken till produktutveckling utan du ska ha en befintlig produkt att ta med till den nya marknaden. Däremot kan visst stöd ges för marknadsspecifika anpassningar av produkten (vara eller tjänst).

 

Ditt företag ska kunna styrka sina kostnader med fakturakopior och/eller kvitton samt tillhörande betalningsbevis. Utbetalning av stödet sker i efterskott.

 

Alla insatser ska vara genomförda och slutredovisade senast ett år efter projektstart.

ANSÖK HÄR

 

Kontakta Johan Norinder eller Conny Nilsson innan du skickar in din ansökan om Internationaliseringscheck via Min ansökan.

Johan Norinder
Conny Nilsson

Vad innebär en ny marknad?

Med en ny marknad menar vi en marknad där företaget inte är etablerat idag. Har företager en lokal/agent/återförsäljare/distributör/
domän på plats, så räknas det inte som en ny marknad.

 

Om företaget exempelvis redan säljer i Tyskland men inte är etablerat (kontor, avtal med partners) på den aktuella marknaden så räknas det som en ny marknad.

 

Större länder såsom Kina, USA är svåra att räkna som en homogen marknad. Även om du är etablerad i exempelvis New York så är förhållandena inte desamma som i San Francisco, det vill säga de kan räknas som olika marknader.

Frågor och svar

Här kan du få svar på frågor om till exempel omsättning och antal anställda. Observera att du i Halland endast kan söka en affärsutvecklingscheck för internationalisering.

 

Frågor och svar affärsutvecklingscheckar - Tillväxtverket