Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Liten check

25 000-50 000 med 25% medfinansiering från företaget
Omsättning: 1 MSEK - 100 MSEK och antal anställda: 2 – 49


Stor check

50 000-250 000 med 50% medfinansiering från företaget
Omsättning: 3 MSEK - 150 MSEK och antal anställda: 2-100

Check: Internationalisering

För dig som är verksam i Uppsalas län.

Checken passar företag som vill internationalisera sin verksamhet, anlita expert på utvald marknad, projektanställa för att komma igång i nya länder etc. Du vill anlita extern kompetens för att göra något utöver er vanliga verksamhet.

 

För att kunna söka en internationaliseringscheck måste du uppfylla nedanstående kriterier.

 

 • Företaget ska bedrivas på marknadsmässiga villkor med lönsamhetsmål - stöd ges inte till hobby- eller ideell verksamhet.

 • Företaget ska erbjuda varaktig sysselsättning för de anställda.

   

  

Mer information om Internationaliseringscheck

 

Detta stödet kan du få

Checkarna kan användas för att ta in extern kompetens i företaget på följande två sätt; 1) köp av tjänst eller 2) projektanställning.

 

Stödet är 50-75 % av projektets godkända externa kostnader och företaget ska själv kunna finansiera 25-50 %. Du kan söka 25.000 - 250.000 kronor.

 

Projekttiden

Ett år men kan i undantagsfall förlängas.

 

Så här sker besluten
Företaget gör en presentation inför partnerskapet och beslut meddelas kort efter det.

 

Så här rekvireras stödet
Rekvisitionen görs i Tillväxtverkets portal Min ansökan. Vi godkänner kostnader från det datum du fått positivt besked om att gå vidare med fullständig ansökan och den har skickats in.

 

Utbetalningar

Utbetalningar kan göras vid flera tillfällen dock max 3 gånger.

Checken kan användas till:

 • Ta fram en strategi för internationalisering
 • Kartläggning av potentiella kunder
 • Marknadsundersökning/marknadsanalys
 • Inledande kontakter med samarbetspartners
 • Hitta underleverantörer, agenter, utveckla relationerna med dem
 • Hitta leverantörer vid t ex import
 • Säkerställa hållbara leverantörskedjor (att de fungerar men även att de tar hänsyn till social och miljömässig hållbarhet
 • Utreda juridiska krav, momsregler, Brexit etc
 • Anpassa varan eller tjänsten till den nya marknadens krav
 • Översättning, tolk (ej översättning av marknadsföringsmaterial)
 • Resor (tåg eller flyg), deltagaravgift vid konferenser
   

Checken kan INTE användas till:

 • Certifieringskostnader
 • Delegationsresor
 • Säljarbete/försäljningsinsatser/marknadsföringsmaterial
 • Kost, logi, traktamente vid resor

 

Beslut tas vid fyra tillfällen under 2022.

För info om deadline kontakta Anette Widén på Almi Uppsala, anette.widen@almi.se, 018-18 52 15.

Så här går du vidare för att ansöka om en check

 

Ta kontakt med Anette Widén på Almi, anette.widen@almi.se, 018-18 52 15

 

Beslut tas vid fyra tillfällen under 2022. För info om deadline kontakta Anette Widén.

Pengar är inte allt

Behöver du ett strategiskt stöd i att utveckla ditt företag mot en mer hållbar affärsmodell?

 

Genom Framtidsgeneratorn hjälper Almi dig att utveckla ditt företags hållbarhetsarbete och rusta er för framtiden!