Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Finansiera företaget med lån
När du ska bygga nytt företag eller finansiera en tillväxtsatsning.
Ansök om lån

Om Almis lån

Ska du bygga ett nytt företag från grunden eller står ditt företag inför en ny fas i utvecklingen? Det kan finnas många anledningar att söka ett lån. Almi stöttar dig när du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, utan behöver ytterligare en finansiär.

Vem kan söka våra lån?

Våra lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Utgångspunkten är att du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, till exempel genom banken, utan behöver ytterligare en finansiär. Det kan till exempel gälla en marknadssatsning, produktutveckling eller en investering i produktionsutrustning.

 

Vi sätter egentligen inga formella begränsningar för hur lånet ska användas utan lyssnar till varje kunds speciella förutsättningar. Gäller det en internationell satsning kan Almi hjälpa dig med olika former av exportfinansiering. Almi kan till och med vara med och finansiera ett företagsköp. Det som är viktigt för oss är att lånet bidrar till att ditt företag utvecklas och växer.

Hur fungerar våra lån?

Almi erbjuder fyra olika lån; företagslån, mikrolån, innovationslån och exportfinansiering. Vi brukar säga att lånen är marknadskompletterande.


För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. Amorteringar på lånet anpassas till ditt företags utveckling och ekonomiska situation. Hela finansieringslösningen sätter vi vanligtvis ihop i samarbete med din bank.

 

Vår finansiella bedömning baseras på företagets möjligheter och det viktigaste är att det finns möjlighet till utveckling och lönsamhet. Viktigt är också entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och förvalta affärsidén eller investeringen.


Almi sätter inte den formella säkerheten främst. Istället är det din affärsidés bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i vår finansiella bedömning av ditt företag. Men även om vi har ett högre risktagande behöver vi en viss säkerhet i företaget, oftast i kombination med en borgen.

Vad är utvecklingsmedel?

Utvecklingsmedel är ett samlingsnamn för offentliga bidrag som Almi förmedlar till små och medelstora företag. Syftet med utvecklingsmedlen är att underlätta en utvecklingsprocess för att komma igång med en ny affärsidé eller för att företaget ska växa.

 

Utvecklingsmedel ställs ut av olika nationella och regionala utfärdare, exempelvis Vinnovas innovationscheckar, Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar och regioners särskilda medel utifrån regionala behov. Målgrupp och ändamål med medlen varierar utifrån önskemål från utfärdande organisation. Välj län nedan för att se vad som finns att söka i din region.


Almi tillhandahåller också egna utvecklingsmedel och de kallas för Almis verifieringsmedel.


Utvecklingsmedlen används oftast för köp externa tjänster. För att underlätta för dig som beviljats utvecklingsmedel att välja en så lämplig konsult som möjligt och även säkerställa att ert samarbete fungerar på bästa sätt har vi samlat tips och råd hur du väljer en lämplig konsult här.

Våra olika typer av lån

Läs mer om de olika typer av lån vi erbjuder här under. Du fyller i samma låneansökan oavsett vilket av lånen du är intresserad av.

Ansök om lån
Ansök om lån genom att fylla i vår e-tjänst.
Låneansökan