Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Almis Brygglån - Från kris till hållbar framtid
Läs mer om Brygglånet

Vanligaste frågorna om Almis Brygglån

Vad innebär Brygglånet?

För Brygglånet gäller följande villkor:

 

Tillsammans har vi en dialog kring hur stort lånebeloppet kan tänkas bli givet dina individuella behov och de intäktsbortfall som orsakats av coronavirusets spridning.

 

 • Individuell räntesättning med rörlig ränta.
 • Rak amorteringsplan med initital amorteringsfrihet på max 12 månader. 
 • Löptiden är max 7 år (84 månader), inklusive initial amorteringsfrihet. 
 • Startups har möjlighet att låna upp till 500 000 kr. 
 • Ingen uppläggningsavgift.
 • Almi strävar alltid efter medfinansiering. Det kan vara medfinansiering från bank eller i form av ägarkapital. Medfinansiering är ett krav på belopp över 3 miljoner kr.
 • En rådgivare från Almi kommer att göra en individuell kreditprövning. Den innefattar bland annat en genomgång av nuvarande säkerheter för dig som redan har lån hos Almi, och vilka säkerheter som är aktuella för dig som blir ny lånekund hos Almi. I normala fall handlar det om att ta ut företagsinteckningar och ägarborgen.

Almi arbetar för en ansvarsfull och sund kreditgivning. Det innebär att Almi i sin rådgivning tar ansvar för att säkerställa att krediten matchar ditt behov och återbetalningsförmåga. Almi är ett statligt bolag utan egna vinstintressen med fokus på de små och medelstora företagen.

Tillfälligt regelverk från EU för statligt stöd till företag

Med anledning av den pågående corona-pandemin har EU beslutat om ett tillfälligt regelverk för statligt stöd till företag. Det innebär att Almi som statligt bolag har möjlighet att erbjuda stöd till företag i form av lån, bland annat Brygglånet, med förbättrade villkor.

 

Men för att kunna erbjuda detta kräver EU att vissa regler och villkor är uppfyllda, och det är därför du utöver att acceptera villkoren även behöver fylla i en självdeklaration (skickas till dig tillsammans med övriga lånehandlingar) där du ska ange eventuellt övriga erhållna statsstöd. 

 

För att kunna ta del av Brygglånet krävs att du:

 

 • inte har fått stöd som EU-kommissionen förklarat som olagligt samt har obetalda betalningskrav på detta.
 • inte har tagit emot statligt stöd som överskrider 800 000 euro (takbelopp). I takbeloppet ska du summera samtliga stöd du erhållit från stat, kommun och landsting. Ingår ditt företag i en koncern så är det hela koncernens stöd som ska summeras.
  OBS! Inom vissa branscher är takbeloppet lägre:
  - Primärproduktion av jordbruksprodukter: takbelopp 100 000 euro
  - Verksam inom fiskeri- och vattenbrukssektorn: takbelopp 120 000 euro

Kan jag inte beviljas lån från Almi om jag inte uppfyller villkoren i självdeklarationen?

Om du inte uppfyller kraven (se ovan) så kan du inte beviljas vissa lån hos Almi då dessa faller under det tillfälliga regelverket. Tillsammans med din rådgivare kommer ni då att titta på andra alternativ och eventuella andra lån hos Almi. 

Vem kan ansöka om Brygglånet?

Almis Brygglån är riktat till startups och etablerade små och medelstora företag där finansieringsbehov har uppstått som en följd av coronavirusets spridning.

 

Brygglån för startups

För de startups som bedöms ha stor tillväxtpotential och bärkraftighet efter krisen, samt bedöms ha en balansräkning som klarar räntebärande lån kan Brygglånet vara aktuellt. Brygglån kan sökas upp till 500 000 kr. I de fall startup-/tillväxtbolag behöver tillföras ägarkapital rekommenderas en kontakt med Almi Invest, koncernens riskkapitalbolag. För samtliga Brygglån gäller att kapitalbehovet ska ha uppstått utifrån påverkan av coronakrisen.

 

Brygglån för dig som redan har lån hos Almi 

Även du som redan har ett befintligt lån hos Almi kan ansöka om det nya Brygglånet. Har du nyligen sökt ett nytt Almi-lån men är intresserad av Brygglån behöver du inte ansöka på nytt. Tag istället upp detta när Almis rådgivare kontaktar dig för att gå igenom din ansökan.

Hur ansöker jag om Brygglånet? 

Du ansöker via vår digitala e-tjänst Brygglån. Du loggar in med mobilt bankID och fyller därefter i ditt företags uppgifter. En rådgivare kommer att kontakta dig för ett digitalt möte där ni tillsammans ser över ditt behov. 

 

Här hittar du vad du kan förbereda inför att du ansöker om Brygglån. 

 

Jag bor i en storstadsregion, tar min ansökan längre tid än om jag hade mitt företag i en annan region?

Alla ansökningar hanteras i den ordning de kommer in. Villkoren för lånen är samma oavsett var du bor, och alla våra rådgivare arbetar efter samma riktlinjer och processer.

Hur mycket får jag låna?

Startups kan låna upp till 500 000 kr och etablerade företag kan låna mer. Det är ovanligt att vi lånar ut belopp över 5 miljoner kr. Tillsammans har vi en dialog kring hur stort lånebeloppet kan tänkas bli givet dina individuella behov och de intäktsbortfall som orsakats av coronavirusets spridning.

 

Almi har nära relation till andra aktörer och kan guida dig till att hitta rätt för just ditt företags behov. Vi är ett statligt bolag utan egna vinstintressen så du kan vara säker på att vi alltid har ditt företags bästa som högsta prioritet.

Almi har flera olika lån som skulle kunna vara något för mig, måste jag skicka in en ansökan till alla?

Nej. Du behöver bara skicka in en ansökan. Tillsammans med en rådgivare från Almi kommer ni gå igenom ditt företags behov. Utifrån det individuella behovet kan flera olika låneprodukter bli aktuella. 

Vad händer om jag får avslag på min ansökan?

Har du fått avslag på din ansökan innebär det att Almi inte kan bevilja dig lån. Det betyder att du inte kan ansöka om en annan lånetyp hos Almi och bli beviljad den istället. Almi arbetar för en ansvarsfull och sund kreditgivning. Det innebär att vi i vår rådgivning tar ansvar för att säkerställa att krediten matchar ditt behov och återbetalningsförmåga.

 

Almis beslut om avslag kan inte överklagas.

Hur fungerar Almis kreditbedömning?

Utgångspunkten är din återbetalningsförmåga. Efter en genomgång av ditt företags nuläge och situation måste det finnas en sannolikhet att lånet återbetalas. Vi tar ansvar för vår kreditgivning, lånet ska matcha både ditt behov och din återbetalningsförmåga.

Krävs medfinansiering?

Almi strävar alltid efter medfinansiering. Det kan vara medfinansiering från bank eller i form av ägarkapital. Medfinansiering är ett krav på belopp över 3 miljoner kr.

Vad är statligt stöd?

Statsstöd är när stat, kommun eller landsting stöttar en viss verksamhet med offentliga medel. Dessa omfattas av EU:s regler för statligt stöd. Syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids.

 

Det kan till exempel handla om bidrag, lån med förmånliga villkor, borgensåtaganden, garantier, hyresnedsättningar eller reducerade offentliga avgifter och skatter.

 

Läs mer om stadsstöd på regeringens webbplats

Här ansöker du om Brygglånet med hjälp av ditt BankID.

 

Är du intresserad av att utveckla ditt företag? 

 

Denna finansiering omfattas av en garanti inom ramen för den Pan-Europeiska garantifonden (EGF), genomförd av Europeiska Investeringsfonden med stöd från de medlemsstater som bidrar till EGF-fonden. 

eif-800.png