Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Almis Brygglån - Från kris till hållbar framtid
Läs mer om Brygglånet

Vanligaste frågorna om Almis Brygglån

Vad innebär Brygglånet?

För Brygglånet gäller följande villkor:

 

Tillsammans har vi en dialog kring hur stort lånebeloppet kan tänkas bli givet dina individuella behov och de intäktsbortfall som orsakats av coronavirusets spridning.

 

  • Individuell räntesättning, som högst 4,67 %.
  • Möjlighet finns att ansöka om ränte- och amorteringsuppskov efter dialog med rådgivare.
  • Löptiden gäller till och med 31 december 2021. Därefter finns, efter dialog med rådgivare, möjlighet att lägga om lånet till nytt lån med då gällande ordinarie villkor.
  • Startups har möjlighet att låna upp till 500 000 kr. 
  • Ingen uppläggningsavgift.
  • En rådgivare från Almi kommer att göra en individuell kreditprövning. Den innefattar bland annat en genomgång av nuvarande säkerheter för dig som redan har lån hos Almi, och vilka säkerheter som är aktuella för dig som blir ny lånekund hos Almi. I normala fall handlar det om att ta ut företagsinteckningar och ägarborgen som normalt ligger på 10-20%.

Almi arbetar för en ansvarsfull och sund kreditgivning. Det innebär att Almi i sin rådgivning tar ansvar för att säkerställa att krediten matchar ditt behov och återbetalningsförmåga. Almi är ett statligt bolag utan egna vinstintressen med fokus på de små och medelstora företagen.

Vem kan ansöka om Brygglånet?

Almis Brygglån är riktat till startups och etablerade små och medelstora företag där finansieringsbehov har uppstått som en följd av coronavirusets spridning.

 

Brygglån för startups

För de startups som bedöms ha stor tillväxtpotential och bärkraftighet efter krisen, samt bedöms ha en balansräkning som klarar räntebärande lån kan Brygglånet vara aktuellt. Brygglån kan sökas upp till 500 000 kr. I de fall startup-/tillväxtbolag behöver tillföras ägarkapital rekommenderas en kontakt med Almi Invest, koncernens riskkapitalbolag. För samtliga Brygglån gäller att kapitalbehovet ska ha uppstått utifrån påverkan av coronakrisen.

 

Brygglån för dig som redan har lån hos Almi 

Även du som redan har ett befintligt lån hos Almi kan ansöka om det nya Brygglånet. Har du nyligen sökt ett nytt Almi-lån men är intresserad av Brygglån behöver du inte ansöka på nytt. Tag istället upp detta när Almis rådgivare kontaktar dig för att gå igenom din ansökan.

Hur ansöker jag om Brygglånet? 

Du ansöker via vår digitala e-tjänst Brygglån. Du loggar in med mobilt bankID och fyller därefter i ditt företags uppgifter. En rådgivare kommer att kontakta dig för ett digitalt möte där ni tillsammans ser över ditt behov. 

 

Här hittar du vad du kan förbereda inför att du ansöker om Brygglån. 

 

Jag bor i en storstadsregion, tar min ansökan längre tid än om jag hade mitt företag i en annan region?

Alla ansökningar hanteras i den ordning de kommer in. Villkoren för lånen är samma oavsett var du bor, och alla våra rådgivare arbetar efter samma riktlinjer och processer.

Hur mycket får jag låna?

Startups kan låna upp till 500 000 kr och etablerade företag kan låna mer. Det är ovanligt att vi lånar ut belopp över 5 miljoner kr. Tillsammans har vi en dialog kring hur stort lånebeloppet kan tänkas bli givet dina individuella behov och de intäktsbortfall som orsakats av coronavirusets spridning.

 

Almi har nära relation till andra aktörer och kan guida dig till att hitta rätt för just ditt företags behov. Vi är ett statligt bolag utan egna vinstintressen så du kan vara säker på att vi alltid har ditt företags bästa som högsta prioritet.

Almi har flera olika lån som skulle kunna vara något för mig, måste jag skicka in en ansökan till alla?

Nej. Du behöver bara skicka in en ansökan. Tillsammans med en rådgivare från Almi kommer ni gå igenom ditt företags behov. Utifrån det individuella behovet kan flera olika låneprodukter bli aktuella. 

Vad händer om jag får avslag på min ansökan?

Har du fått avslag på din ansökan innebär det att Almi inte kan bevilja dig lån. Det betyder att du inte kan ansöka om en annan lånetyp hos Almi och bli beviljad den istället. Almi arbetar för en ansvarsfull och sund kreditgivning. Det innebär att vi i vår rådgivning tar ansvar för att säkerställa att krediten matchar ditt behov och återbetalningsförmåga.

 

Almis beslut om avslag kan inte överklagas.

Kan jag få amorteringsuppskov p.g.a. corona?

På grund av rådande situation ger Almi dig möjlighet att ansöka om uppskov på dina lån. Almi ger en fast uppskovsperiod om 6 månader på amortering av Almi-lån som följd av covid-19.

 

Du loggar in i e-tjänsten med mobilt BankID och väljer sedan de lån du önskar få uppskov på.

 

Du som har beviljats uppskov och där autogirodragning precis har gjorts kommer att få återbetalning av amorteringsbeloppet. Det är ett högt tryck på inkomna uppskovsansökningar, vilket kan innebära att återbetalning av amorteringsbeloppet kan komma att dröja. Samtliga inkomna ärenden hanteras i turordning och vi jobbar så snabbt vi kan. 

 

Hur fungerar Almis kreditbedömning?

Utgångspunkten är din återbetalningsförmåga. Efter en genomgång av ditt företags nuläge och situation måste det finnas en sannolikhet att lånet återbetalas. Vi tar ansvar för vår kreditgivning, lånet ska matcha både ditt behov och din återbetalningsförmåga.

Krävs medfinansiering?

Almi strävar alltid efter medfinansiering. Det kan vara medfinansiering från bank eller i form av ägarkapital. Medfinansiering är ett krav på belopp över 3 miljoner kr.

När ska räntan betalas?

Hur lånet läggs upp är individuellt men möjlighet finns att få ränte- och amorteringsuppskov från start efter dialog med rådgivaren. Räntan betalas då som en klumpsumma på löptidens sista förfallodag eller tidigare om du så önskar. Alternativt läggs hela lånet plus ränta om i ett nytt lån efter löptidens slut.

Vad är försumbart stöd?

Brygglånet faller under EU Kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse även kallat försumbart stöd*. Almi är ett statligt bolag och det finns regler om hur vi kan och får ge ekonomiskt stöd till företag för att inte snedvrida konkurrenskraften.

 

Med försumbart stöd menas subventioner eller bidrag från stat, landsting eller kommun till små eller medelstora företag.


Har du fått stöd från staten, landstingen och/eller kommunen får detta stöd sammanlagt inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod – innevarande år samt två föregående beskattningsår. Takbeloppet avser bruttobeloppet, det vill säga före avdrag, skatter eller andra avgifter.


Ingår ditt företag i en koncern gäller maxtaket för hela koncernen.


Vissa branscher, som vägtransportsektorn, fiske- och vattenbrukssektorn och jordbrukssektorn har särskilda restriktioner.


Företag som har betalningskrav eller satt under företagsrekonstruktion kan inte få denna form av stöd.

För Brygglånet räknas endast räntesubventionen som försumbart stöd

En blankett där du ska fylla i vilka försumbara stöd du har mottagit de tre senaste åren skickas ut av Almi i samband med besked om att Brygglånet är beviljat. På blanketten har Almi fyllt i värdet av det försumbara stöd som räntesubventionen medför**. Beviljningen är villkorad med att du inte har nått takbeloppet.

 

*KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse

 

**För att beräkna marknadsränta och det stöd som räntesubventionen ger upphov till används den metod som anges i Europeiska kommissionens meddelande om en översyn av metoden för att bestämma referens- och diskonteringsräntor.

När kan jag förvänta mig att få besked om jag beviljas lån?

Vi arbetar intensivt för att hantera alla låneansökningar som kommer in i turordning. För att underlätta och påskynda handläggningen var noga att bifoga det som efterfrågas i e-tjänsten Ansökan Brygglån.

 

Att tänka på när du fyller i ansökan om Brygglån

 

Du får en kvittens via mejl när vi har tagit emot din ansökan. Vi kontaktar dig så snart vi har möjlighet.