Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Almis Brygglån - Från kris till hållbar framtid
Läs mer om Brygglånet

Vanligaste frågorna om Almis Brygglån

Vad innebär Brygglånet?

För Brygglånet gäller följande villkor:

 

Tillsammans har vi en dialog kring hur stort lånebeloppet kan tänkas bli givet dina individuella behov och de intäktsbortfall som orsakats av coronavirusets spridning.

  • Individuell räntesättning, som högst 4,95%.
  • Möjlighet finns att ansöka om ränte- och amorteringsuppskov upp till 12 månader. 
  • Löptiden är 12 månader. Efter 12 månader finns, efter dialog med rådgivare, möjlighet att lägga om lånet till nytt lån med då gällande ordinarie villkor.
  • Startups har möjlighet att låna upp till 500 000 kr. 
  • Ingen uppläggningsavgift.
  • En rådgivare från Almi kommer att göra en individuell kreditprövning. Den innefattar bland annat en genomgång av nuvarande säkerheter för dig som redan har lån hos Almi, och vilka säkerheter som är aktuella för dig som blir ny lånekund hos Almi. I normala fall handlar det om att ta ut företagsinteckningar och ägarborgen som normalt ligger på 10-20%.

Almi arbetar för en ansvarsfull och sund kreditgivning. Det innebär att Almi i sin rådgivning tar ansvar för att säkerställa att krediten matchar ditt behov och återbetalningsförmåga. Almi är ett statligt bolag utan egna vinstintressen med fokus på de små och medelstora företagen.

Vem kan ansöka om Brygglånet?

Almis Brygglån är riktat till startups, små och medelstora företag där finansieringsbehov har uppstått som en följd av coronavirusets spridning.

 

Även du som redan har ett befintligt lån hos Almi kan ansöka om det nya Brygglånet. Har du nyligen sökt ett nytt Almi-lån men är intresserad av Brygglån behöver du inte ansöka på nytt. Tag istället upp detta när Almis rådgivare kontaktar dig för att gå igenom din ansökan.

Hur ansöker jag om Brygglånet? 

Du ansöker via vår digitala e-tjänst Brygglån. Du loggar in med mobilt bankID och fyller därefter i ditt företags uppgifter. En rådgivare kommer att kontakta dig för ett digitalt möte där ni tillsammans ser över ditt behov. 

 

Här hittar du vad du kan förbereda inför att du ansöker om Brygglån. 

 

Hur mycket får jag låna?

Tillsammans har vi en dialog kring hur stort lånebeloppet kan tänkas bli givet dina individuella behov och de intäktsbortfall som orsakats av coronavirusets spridning.

 

Almi har nära relation till andra aktörer och kan guida dig till att hitta rätt för just ditt företags behov. Vi är ett statligt bolag utan egna vinstintressen så du kan vara säker på att vi alltid har ditt företags bästa som högsta prioritet.

Kan jag få amorteringsuppskov p.g.a. corona?

På grund av rådande situation ger Almi dig möjlighet att ansöka om uppskov på dina lån. Almi ger en fast uppskovsperiod om 6 månader på amortering av Almi-lån som följd av covid-19.

 

Du loggar in i e-tjänsten med mobilt BankID och väljer sedan de lån du önskar få uppskov på.

 

Vad är försumbart stöd?

Brygglånet faller under EU Kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse även kallat försumbart stöd*. Almi är ett statligt bolag och det finns regler om hur vi kan och får ge ekonomiskt stöd till företag för att inte snedvrida konkurrenskraften.

 

Med försumbart stöd menas subventioner eller bidrag från stat, landsting eller kommun till små eller medelstora företag.


Har du fått stöd från staten, landstingen och/eller kommunen får detta stöd sammanlagt inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod – innevarande år samt två föregående beskattningsår. Takbeloppet avser bruttobeloppet, det vill säga före avdrag, skatter eller andra avgifter.


Ingår ditt företag i en koncern gäller maxtaket för hela koncernen.


Vissa branscher, som vägtransportsektorn, fiske- och vattenbrukssektorn och jordbrukssektorn har särskilda restriktioner.


Företag som har betalningskrav eller satt under företagsrekonstruktion kan inte få denna form av stöd.

För Brygglånet räknas endast räntesubventionen som försumbart stöd

En blankett där du ska fylla i vilka försumbara stöd du har mottagit de tre senaste åren skickas ut av Almi i samband med besked om att Brygglånet är beviljat. På blanketten har Almi fyllt i värdet av det försumbara stöd som räntesubventionen medför**. Beviljningen är villkorad med att du inte har nått takbeloppet.

 

*KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse

 

**För att beräkna marknadsränta och det stöd som räntesubventionen ger upphov till används den metod som anges i Europeiska kommissionens meddelande om en översyn av metoden för att bestämma referens- och diskonteringsräntor.

När kan jag förvänta mig att få besked om jag beviljas lån?

Vi arbetar intensivt för att hantera alla låneansökningar som kommer in i turordning. För att underlätta och påskynda handläggningen var noga att bifoga det som efterfrågas i e-tjänsten Ansökan Brygglån.

 

Du får en kvittens via mejl när vi har tagit emot din ansökan. Vi kontaktar dig så snart vi har möjlighet.

Jag har nyligen ansökt om lån hos Almi, måste jag söka om på nytt för att ta del av Brygglånet? 

Nej, har du nyligen sökt ett Almi-lån och är intresserad av Brygglån behöver du inte ansöka på nytt. Tag istället upp detta när Almis rådgivare kontaktar dig för att gå igenom din ansökan.