Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
4 januari 2021

Nu blir Almi ännu säkrare och mer digitala!

 

Almi träffar årligen många olika företag och entreprenörer. Som offentlig aktör och finansinstitut har vi krav på oss som vi måste leva upp till.

Lagen om penningtvätt ställer krav på att vi har kundkännedom och det uppnår vi genom att göra en ID-kontroll och ställa frågor om kundens verksamhet.

Detta är en del i arbetet med att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i stort från brottslig verksamhet och motverka penningtvätt och terroristfinansiering.

Almi får helt enkelt inte ingå ett avtal om vi inte kan uppnå tillräcklig kundkännedom.

 

Nu har vi förbättrat och digitaliserat processen för identifiering och kundkännedom, vilket innebär att det blir enklare och smidigare för dig att bli kund hos oss och ta del av våra erbjudanden.

Du kan nu identifiera dig både med vanlig ID-handling och digitalt BankID och vi går även över till en digital signering av dokument och avtal för att skapa en större trygghet både för dig som kund likväl som för oss på Almi.

 

 

När det blir aktuellt får du mer information om hur du går tillväga för att bli kund eller ta del av våra erbjudanden.