Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Intervjublogg med Sara Wallin
20 mars 2019

BLOGG - Så tar du första stegen internationellt

En tydlig plan, tid och bra likviditet. Att satsa internationellt kräver noggranna förberedelser som kan vara riskfyllda, inte minst för små och medelstora företag.

Vi har ett bra banksystem men ibland kan det vara svårt för bankerna att finansiera de här bolagen. Då kan vi vara med att finansiera den första riskfyllda fasen, säger Sven Andersson, kreditchef på Almi Väst i en intervju med Almi Västs vd Sara Wallin.

 

Självklart ser det olika ut för olika branscher. Men vad skulle du säga är de första stegen att ta inför en internationell satsning?

– Det är mycket viktigt med förberedelser när man ska in på en ny marknad. Att planen är genomarbetad.

Vilken kompentens har vi i bolaget och vad saknar vi för kompetenser för att gå ut på den nya marknaden? För att ta reda på det finns det flera aktörer och nätverk som vill hjälpa till för att man ska lyckas. Sondera med hjälp av dem för att se vilken hjälp du behöver. Vi på Almi Väst är en sådan aktör som kan lotsa. För det ser olika ut för olika marknader. Vi gör en behovsanalys. Sedan tittar vi vilka aktörer som är rätt.

 

Kan du nämna några?

– En bra bank som förstår export är viktigt. Den kan lägga basen. Sedan kan du gå vidare och fundera på fler aktörer. Olika handelskammare, Business Sweden, Branschorganisationer, Exportcenter Västra Götaland är ett bra nav. Här finns alla aktörer som främjar export. Jag tycker också att sajter som Verksamt.se är mycket bra.

 

Vad är nästa steg?

– Planen är förstås mycket viktig. När du har den är det dags att finansiera satsningen. Det kostar ofta en hel del och är förenat med hög risk. Det krävs investeringar och rörelsekapital, men ha också med i finansieringsplanen hur du ska minimera risken du tar. Det är viktigt att se till att man får betalt när man gör sin satsning, men glöm inte heller att förmånliga och genomtänkta finansieringsupplägg mot kund ökar konkurrenskraften och kan skapa fler affärer.

 

Skiljer det sig i risken att inte få betalt jämfört med Sverige, menar du?

– Ja, det kan skilja sig. Olika länder har olika system för att hantera det. Och skillnader behöver inte vara i länder långt bort, det skiljer sig mellan Sverige och Tyskland också. Om du inte är säker på att få betalt. Då finns olika garantier som försäkrar din kundfordring. Exportkreditnämnden har intressanta sådana produkter. De har möjlighet att täcka av risken genom att försäkra betalningen vid en utlandsaffär.

Om du får en sådan garanti har vi på Almi möjlighet att belåna den garantin. Det blir en bra finansiering.

 

Finns det fler exempel på att försäkra sig mot kundförluster?

– En annan variant är Exportkreditnämndens rörelsekreditgaranti. Almi kan då gå in med exportlån som kan garanteras av Exportkreditnämnden. Det ger möjlighet till större kreditutrymme för den som gör en internationell satsning. Det här är mycket bra för små och medelstora bolag, tycker jag.

 

Vilka är de viktigaste riskerna att tänka på i inledningen?

– Beroende på vilken marknad är det olika risker. Det kan vara politiska risker eller osäkra banksystem. Då får man styra sin riskhantering utifrån det. Är det en ny och okänd kund? Ofta är kunden långt bort och man känner inte varandra. Då är det extra viktigt att vara noggrann att man får betalt. Det är också viktigt med nätverk och kontakter när man väl är på nya marknader. Här finns det bra infrastruktur i form av Business Sweden och olika handelskammare. Det gäller inte minst kulturen i de olika länderna kring hur man gör affärer och hur betalningsmoralen ser ut. Det är viktigt att skapa sig sådan kunskap.

 

Om intervjubloggen

Jag heter Sara Wallin och är VD för Almi Väst. På Almi Väst möter vi många företagare varje dag. I vårt arbete med att bidra till att skapa bärkraftiga företag möter vi dem dessutom i spännande utvecklingsfaser.

Alla mötena innebär att vi snabbt ser trender, utvecklar vår kompetens och får stor kunskap om det västsvenska näringslivet. De här kunskaperna vill vi inte sitta inne med, vi vill självklart förmedla dem till er. Därför kommer jag att intervjua medarbetare. Under intervjuserien lyfter vi frågor som företagsöverlåtelser, hur man ska agera för att få finansiering till innovation, mångfald och jämställdhet i styrelser, företagande som nyckel till integration och mycket mer. Om du följer med på min intervjuresa kommer du att bli en bättre företagsledare.

 

 

 

 

Vill du veta mer om Almi och våra erbjudanden? Vi berättar gärna mer!

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort!
*
*
*
*
?