Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Inspireras av Almis kunder
30 januari 2023

Gröna energilager ger Sverige ny kraft

Innovatörerna i 1745 Electric bidrar till svensk elförsörjning genom att lagra kraften från sol och vind. I Bengtsfors får hundratals uttjänta batterier nytt liv som energilager för grön energi.

Vindkraft och solenergi är nycklar till vår klimatomställning, men bara om vi hittar sätt att lagra den väderberoende elproduktionen.

 

Bakgrunden är att kraftnätet behöver en stabil tillförsel av el för att fungera. Sedan vi började installera vindkraft och solenergi har vi också börjat destabilisera elsystemet. För att kompensera den här obalansen behövs snabba energikickar som kan tryckas in i systemet när balansen mellan produktion och konsumtion är svajig.

Ger elnätet energikickar

Tänk dig en stor powerbank med lagrad energi från sol och vind, som kan kicka in när det behövs. Företaget 1745 Electric installerar nu ett sådant energilager i Bengtsfors, ett projekt som delfinansieras av Almi Väst.

 

Energilagret kommer leverera upp till 20 MWh när det är fullt utbyggt för att kunna bidra till stabilitet i det svenska elnätet.

 

– Vi rekonditionerar batterier och ger dem ett nytt liv, i en ny klimatsmart funktion, säger Fredrik Stigebrandt, vd och teknisk chef på 1745 Electric och teknisk chef i moderbolaget PLS Energy Systems.

 

– Att använda energilager som balanskraft i elnätet är en kostnadseffektiv lösning jämfört med andra alternativ.

Planerar för snabb tillväxt

1745 har ambitiösa tillväxtplaner, baserat på behovet av balanskraft i energisystemet och på efterfrågan från verksamheter som vill kunna lagra sin egen, lokala energiproduktion.

 

– Vi har know-how och förtroendekapital som vi byggt upp sedan 2015, och har därmed ett first mover advantage, säger Fredrik Stigebrandt. Målet är att växa till en omsättning på 80 - 100 miljoner till 2026.

 

Erbjudandet vilar på tre egenutvecklade lösningar: en teknisk plattform (PLS Energy Systems AB), mjukvara (Energy Director AB) och hårdvara (energilagren) som man också äger och driver (1745 Electric AB).

 

Den största marknaden väntas bli lantbruket, som efterfrågar så kallade hybridkraftverk, där el från nätet och egenproducerad el från sol, men även från vind och biogas, kombineras med batterilagring på samma ställe.

 

– Den lagrade elen kan säljas när det är lönsamt eller användas för att driva bland annat maskiner och fläktanläggningar, och som reservkraft i stället för dieselaggregat.

100 % förnybar el

1745 Electric och moderbolaget PLS Energy Systems AB har tidigare etablerat större hybridkraftverk på Cypern och mindre pilotanläggningar i två afrikanska länder och Spanien. På Bornholm påbörjas för närvarande ett riktigt stort projekt med tjugo aktörer från olika EU-länder i syfte att göra Bornholm självförsörjande på energi och i Gislaved byggs en anläggning som ska kombineras med vätgasproduktion.

 

Projektet i Bengtsfors ska testas under våren 2023 och driftsättas senare i år. Ett energilager på 1 MWh i första steget ska bli 20 MWh om tre år – och skapa bättre förutsättningar att nå det svenska målet om att all el ska komma från förnybara källor 2040.

Nyfiken på företagsnamnet?

Namnet 1745 Electric har inspirerats av Alessandro Volta, som uppfann det första elektrokemiska batteriet. Volta, som var fysiker, föddes i italienska Como 1745.

 

 

Grönt lån

I januari 2023 beviljade Almi de allra första gröna lånen inom ramen för storsatsningen InvestEU, som ska bidra till den gröna och hållbara omvandlingen av Europa.

 

Ett av lånen gick till företaget 1745 Electric (läs mer här intill) och ett annat till ett hållbart företag som verkar inom grön informations- och kommunikationsteknik.

 

Grönt lån riktar sig till små och medelstora företag som vill accelerera sin hållbara omställning.

 

Lånet omfattas av en hållbarhetsgaranti för att undvika greenwashing. Garantin ställer höga krav på att satsningen är verkligt hållbar, enligt EU:s taxonomi för hållbar finansiering.

 

Välkommen att kontakta Almi Västs rådgivare om du är intresserad av att utveckla din verksamhet med Grönt lån.