Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
11 januari 2021

Ditt företag står inför ett omställningsår

Nästa år händer mycket. Vaccineringen har redan påbörjats och förhoppningsvis kommer vi snart få börjar röra oss friare i samhället igen. Men även om vi går mot en normalisering har förändringar i våra beteenden redan skett och ingen av oss vet vilka av dessa nya beteenden som kommer att bestå. De beteendeförändringar jag tänker på är främst hur vi träffar kunder, hur vi förhåller oss till digitala verktyg och hur vi ser på en arbetsplats – där det kanske inte är den fysiska arbetsplatsen som vi tänker på. Dessa förändringar ställer också nya krav på dig som ledare, krav som kan vara svåra att greppa.

 

Men nu ska vi blicka framåt till 2021. De beteenden som jag beskriver ovan har även kickat igång andra trender som vi kommer se utvecklas än mer under nästkommande år. Exempelvis frågor kring hållbarhet och vår konsumtion. En rapport från Karios Future visar att masskonsumtion byts ut mot lyxkonsumtion där vi handlar färre men dyrare varor. Som konsumenter ställer vi högre krav på att få veta varifrån varorna kommer och hur de produceras. Detta ställer nya krav på företag att kunna redovisa produkternas livscykel. Ytterligare en trend som blivit framträdande under 2020 är förändring i våra rörelsemönster. I Sverige har vi i allt större utsträckning rört oss ut i naturen och därmed börjat konsumera skog och natur på ett helt nytt sätt, vilket i sin tur drivit en ny konsumtion men framförallt ett nytt beteende kring resande.

 

Dessa trender skapar ett påtvingat förändringsarbete för er företag, men det innebär också flera nya möjligheter. En stor möjlighet som vi ännu inte adresserat är att en äldre målgrupp nu börjar etablera sig i digitala kanaler. Tack vare pandemin har äldre personer börjat konsumera digitala tjänster i en allt högre utsträckning, vilket öppnar upp för nya målgrupper på befintliga tjänster men även för nya tjänster att utvecklas anpassat efter denna nya målgrupps behov.

 

Inför året är mitt råd att arbeta aktivt med förändringar inom tre områden samtidigt, som har bäring på den omställning som alla företag behöver gå igenom i olika grad nu.


1. Ledarskap. Hur behöver dina medarbetare ha det? Arbetar ni digitalt eller inte? Medarbetarna behöver konkret se och få verktyg för hur ett förändrat beteende i samhället gör skillnad för arbetsdagen. Det kommer ställas högre krav, både från arbetsgivare gentemot arbetstagare och tvärt om, på att kunna vara närvarande utan att vara härvarande. Det kommer bli ett ökat personligt ansvarstagande, nya arbetsbeskrivningar och det stället nya krav på ledarskapet. En sådan detalj som chattar kommer bli viktigare, så man får en kommunikationskanal som är enklare att stämma av hela tiden.


2. Kunderna. Omställningen handlar också om vilka nya beteenden kunderna kommer ha. Sannolikt kommer kunder generellt både tvingas och vilja bli mer digitala. Men det handlar också, som jag beskrivit tidigare i den här texten, om stora förändringskliv mot ökad hållbarhet. Även gentemot kunderna kommer det krävas mer av hybrid, alltså att man både ska ha möjlighet att vara på plats eller på distans. Och att upplevelsen då ska vara anpassad.


3. Leverantörerna. Här finns stora möjligheter. I leverantörsledet tror jag att fler kommer ta hem produktion och söka fler leverantörer nära. Det går inte att i framtiden riskera sin produkt för att det blir lock-down i ett land. Det kommer sannolikt också bli en stor diskussion vilka varor vi ska vara självförsörjande på i Sverige, men också att vi går mot ökad lagerhållning i trend inom näringslivet.


Lycka till under 2021. Hör gärna av dig till oss på Almi, vi har både lånefinansiering och rådgivning inom affärsutveckling, som du kan nyttja för att omställningen ska bli mer lyckosam.

 

Elin Stark, Almi Väst Fyrbodal

Vill du veta mer om Almi och våra erbjudanden? Vi berättar gärna mer!

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort!
*
*
*
*
?