Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
8 mars 2021

Företag med jämställda styrelser har högre lönsamhet  I Västra Götaland är bara 15 procent av företagens styrelser jämställda 

En genomgång av 40 000 bolag visar tydligt att företag med jämställda styrelser har en signifikant högre lönsamhet och omsättning än övriga företag. Det framgår av en undersökning som Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleås tekniska universitet, gjort på uppdrag av Almi Företagspartner. Samtidigt visar Almis årliga styrelsekartläggning att andelen kvinnor i styrelser står och stampar på en oförändrad nivå.  


Undersökningen från Luleå tekniska universitet visar att företag med jämställda styrelser har både högre lönsamhet och omsättning än de som har en sned könsfördelning i styrelsen. Resultatet är oberoende av bransch, ålder och vd:s kön. Samtidigt visar Almis undersökning att få företag är jämställda.   
– På Almi kommer vi årligen i kontakt med en stor mängd företag som vill utveckla sin verksamhet. Över 10 000 företag tar årligen del av våra tjänster. Vår erfarenhet är att ett aktivt styrelsearbete och en jämställd styrelse bidrar positivt till företagets utveckling. Nu finns det också fakta som visar på ett samband mellan en jämställd styrelse och företagets lönsamhet, säger Agneta Olsson, vd Almi Väst.  
 
Utvecklingen går sakta 
Almis årliga styrelsekartläggning kartlägger både antalet kvinnor i styrelser och antalet företag med ett aktivt styrelsearbete som har minst en kvinna i styrelsen. Företagen som ingår i kartläggningen har minst 5 miljoner kr i omsättning och/eller fem anställda. För att ett aktivt styrelsearbete ska vara möjligt ska företaget ha minst två styrelseledamöter. 
Bland dessa är andelen företag i Västra Götaland med minst en kvinna i styrelsen 38 procent, vilket är något lägre än rikssnittet. Det är en ökning med två procentenhet jämfört med föregående år och sex procentenheter sedan undersökningen gjordes första gången 2013. 
Med utgångspunkt i Jämställdhetsmyndighetens definition på en jämställd styrelse som innebär att fördelningen man/kvinna ska vara mellan 40 till 60 procent, så är endast 15 procent av styrelserna i dessa bolag i Västra Götaland jämställda. Det är samma nivå som rikssnittet. 


Svag ökning av antalet kvinnor i styrelser 
Det totala antalet ledamöter i de kartlagda företagen i Västra Götaland har ökat med 20 procent sedan 2013 och närmare fyra procent sedan 2020. Det är ungefär samma nivå som rikssnittet. 
– Det är mycket positivt att siffrorna börjar röra sig uppåt och att både antalet ledamöter och andelen företag med två eller fler ledamöter ökar. Det är en av grundförutsättningarna för ett aktivt och kraftfullt styrelsearbete överhuvudtaget. Utifrån de fakta vi nu presenterar hoppas jag att ännu fler ska börja jobba mer aktivt med sin styrelse, säger Agneta Olsson. 
Av de 29283 styrelseplatser som finns i de undersökta företagen i Västra Götaland är endast 18 procent tillsatta med kvinnor, vilket är något lägre än rikssnittet. Sedan 2013 har andelen kvinnor i länets styrelser ökat med två procentenheter. 
– Att ta tillvara på all kompetens som står till förfogande borde vara en självklarhet för att kunna öka företagets möjlighet att växa och nå lönsamhet. Att kvinnor inte bjuds in i styrelsearbetet blir ett hinder för företagen själva för att nyttja sin egen fulla potential och att skapa tillväxt och lönsamhet. Kortfattat så vinner företag på att bygga jämställda styrelser för att effektivt utveckla sin konkurrenskraft, säger Agneta Olsson. 
 

Fakta om styrelsekartläggningen: 

 

 • Almis årliga undersökning kartlägger både antalet kvinnor i styrelser och antalet företag med ett aktivt styrelsearbete som har minst en kvinna i styrelsen. Styrelsekartläggningen genomförs i år för sjätte gången. Första Styrelsekartläggningen genomfördes 2013.  
 • Företagen som ingår i kartläggningen har en omsättning på minst 5 miljoner och/eller minst 5 anställda, totalt 109 652. Av dessa har 58 675 företaget minst två styrelseledamöter, vilket är en förutsättning för ett aktivt styrelsearbete. Data har inhämtats från UC i januari 2021 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. 

 

 • 38 procent av de 10 253 företag i Västra Götaland som har två eller fler styrelseledamöter har minst en kvinna i årets kartläggning jämfört med rikssnittet på 40 procent. Det är en ökning med två procentenheter jämfört 2020 och en ökning med tre procentenheter från 2013.  
 • 18 procent av det totala antalet styrelseplatser i företag i Västra Götaland innehas av kvinnor i årets kartläggning. Det är två procentenheter lägre än rikssnittet.  Det är samma andel som 2020 och en ökning med två procentenheter från 2013. 
 • 12 procent av företagen har en kvinna på vd-posten, samma nivå som 2020 och en procentenhet lägre än rikssnittet. 
 • 15 procent av företagen har en jämställd styrelse, 85 procent har inte en jämställd styrelse, vilket kan jämföras med 13 procent respektive 87 procent 2013. Motsvarande nivå för riket är 15 procent för 2021 och 13 procent för 2013.  

Rapport om könsdiversifiering i bolagsstyrelser

 

 • Rapporten ”Könsdiversifiering i bolagsstyrelser och företagsprestation” har utförts av Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation, Luleå tekniska universitet. 
 • De statistiska analyserna är gjorda med hjälp av programvaran IBM SPSS. Både medelvärdesanalyser och linjär regression visar på signifikanta skillnader i lönsamhet och omsättning i jämställda styrelser jämfört med ojämställda styrelser. 
 • Analyserna är genomförda på företagsdata levererade från UC 2013 omfattande 90 193 företag varav 43 763 företag två ledamöter eller fler. 

Fem snabba argument för en jämställd styrelse 

 

 • Företag med en jämställd styrelse har en högre lönsamhet och omsättning.
  (Enligt undersökning som genomförts av Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.)
 • En jämställd styrelse leder till en bredare förståelse för kundernas nuvarande och framtida behov.   
 • En ökad jämställdhet i styrelsen höjer innovationstänkandet.
 • Kvaliteten i diskussioner, analyser och beslutsfattande ökar genom att andra perspektiv, bakgrunder, förmågor tillförs i styrelserummet.
 • Jämställdhet ökar rent allmänt ett företags attraktionskraft både gentemot kunderna och vid nyrekryteringar. 

Vill du veta mer om Almi och våra erbjudanden? Vi berättar gärna mer!

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort!
*
*
*
*
?