Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
19 augusti 2020

Insikt: Ha med dig kunder redan på idéstadiet

Linda ElfvingJust nu sker förändringar snabbt och nya behov uppstår. I den omställningen är innovation avgörande. Och det är framtida kunder som bäst vet vilka problem de vill få lösta – så ta med dem redan i idéstadiet.

Oavsett om det är innovation som ska bli ett nytt bolag eller innovation för att utveckla befintliga verksamheter, så gäller samma sanning. Den som tar med kunden tidigt anpassar sin idé till kundens behov.

– Det vanligaste är att man inte har pratat med potentiella kunder. Man sitter på sin kammare och tänker att ”det här vill alla köpa”. Det gäller framför allt om man har en innovativ idé, där det kanske ska till patent. Då vill man absolut inte prata om sin idé.

Men då gäller det att prata om kundernas behov – med kunderna. Risken är annars att man utvecklat något som inte kunden vill ha, och har bränt kassan till ingen nytta säger Linda Elfving, affärsutvecklingsrådgivare på Almi Väst.

Hon har själv bakgrund som ingenjör och stor praktisk egen erfarenhet av produktutveckling. Tidigare drev hon bolag med 15 anställda.

– Här blir Almis dubbla erbjudande, med finansiering och affärsutveckling, en styrka. Att vi kan bistå våra kunder både med kompetensen hur de bättre ska kunna nå sina mål och samtidigt vara en del av finansieringslösningen.

För att sätta struktur på utvecklingsarbete kan det vara bra att skissa upp innovationens olika faser. Gemensamt för alla faser är dock att hela tiden testa mot tilltänkta kunder.

 

Idéfasen: En idé kläcks utifrån ett upplevt behov. Det blir ofta samtal om det man vill utveckla med familj och vänner, men här är det viktigt att också prata med potentiella kunder utanför den närmaste kretsen. Finns behovet och är det tillräckligt starkt för att man skall vara villig att betala för att få det tillgodosett? 

 

Konceptfasen: Man har fått en positiv känsla och positivt gensvar på sina idéer. Det är dags att ta fram en första prototyp av det man vill erbjuda och testa mot sin kundgrupp. Börja också fundera på teamet, vilka kompetenser måste vi ha för att kunna bygga vidare på idén?

 

Utvecklingsfasen: Då vidareutvecklar man sitt koncept utifrån feedback. I hela innovationsprocessen gäller det att vara lyhörd och våga gå ifrån grundidén. Utveckla, testa och utveckla igen, flera gånger. Det handlar om att bygga, mäta och lära. Och göra om igen.

 

Kommersialiseringsfasen: Helst ska man, som sagt, ha pratat med kunder redan i idéfasen. Sök efter kundens svordomar. De vet inte kanske inte vad de vill ha, men de vet var frustrationen ligger. Ha med kunderna genom alla faserna. Nu är det fokus på produktion och försäljning och att sätta affärsmodellen.

Vem ska köpa vad, hur och för hur mycket. Många idéer som blivit framgångsrika har endast handlat om affärsmodell. Produkten eller konceptet finns, men framgången ligger i nya sätt att nå kunden.

 

 

Vill du veta mer om Almi och våra erbjudanden? Vi berättar gärna mer!

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort!
*
*
*
*
?