Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Innovationscheck

 

För att kunna söka en innovationscheck måste ditt företag uppfylla följande kriterier.

 

  • Du har ett företag med 3-250 anställda och bedrivit verksamheten minst ett år.
  • Ditt företag har tillväxtpotential och en god ekonomi.
  • Dina försäljningsintäkter måste ha en nettoomsättning på minst 1,5 miljoner kronor.
  • Företaget ska de senaste 5 åren inte mottagit mer än 50.000 kronor från VINNOVA.
  • Du kan ansöka om max 100.000 kronor. Inget krav på medfinansiering.

 

 

Vem är jag som söker?

- Du har ett företag med 3-250 anställda och omsätter minst 1,5 miljoner kronor.

- Företaget har bedrivit verksamhet i minst ett år.

- Ditt företag har en god ekonomi.

- Ditt företag har tillväxtpotential.

- Ditt företag har mottagit max 50 000 kronor från VINNOVA under de senaste fem

åren.

 

 

Vad kan jag söka för?

Innovationschecken ska användas till köp av specialistkompetens och bidra till ett innovationsprojekts uppstart eller tillväxt.

 

 

Hur mycket pengar kan jag söka?

Företag kan söka en check på upp till 100 000 kronor. Inget krav på medfinansiering.

 

 

När sker utbetalningen?

Detta sker vanligtvis vid ett tillfälle men kan undantagsvis delas upp över tid.

 

 

Hur ska det redovisas?

Detta görs med en speciell blankett samt kopior på externa fakturor. Vi godkänner kostnader från beslutsdatum.

 

 

Hur lång ska projekttiden vara?

Upp till sex månader.

 

 

Vad är det vi godkänner?

Exempelvis:

- Köp av externa tjänster från institut, universitet, högskolor eller annan specialistkompetens.

- Nya affärsmodeller, organisatoriska lösningar, produkter, tjänster etc.

 

 

Vad är det vi inte godkänner?

Exempelvis:

- Den egna verksamheten.

- Inköp av material.

- Marknadsföring eller säljaktiviteter.

Kontaktpersoner

 

Emanuel Schmit

036-30 65 11

emanuel.schmit@almi.se

 

Marita Webeklint

036-30 65 23

marita.webeklint@almi.se