Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Innovationscheck

 

En innovationscheck ska användas till att utvärdera en projektidé i en tidig fas med hjälp av extern kompetens.

För att kunna söka en innovationscheck måste ditt företag uppfylla följande kriterier.

 

  • Du har ett företag med 9-250 anställda.
  • Minst tre årsredovisningar ska finnas tillgängliga.
  • Företaget ska vara ett aktiebolag.
  • Ditt företag har tillväxtpotential och en god ekonomi.
  • Har företaget tidigare fått en check ska det anges i ansökan. Om företaget söker en ny innovationscheck får det inte vara ett påbyggnadsprojekt på det tidigare projektet.

 

 

Vad kan jag söka för?

Innovationschecken är till för att företag ska kunna utvärdera en innovationsidé som kan leda till tillväxt för företaget.

 

 

Hur mycket pengar kan jag söka?

Innovationschecken är ett bidrag på max 100.000 kronor. Inget krav på medfinansiering. De företag som uppfyller kriterierna får del av erbjudandet via rådgivare på Almi och därefter hanteras ansökan av Vinnova.

 

 

När sker utbetalningen?

Detta sker vanligtvis vid ett tillfälle men kan undantagsvis delas upp över tid.

 

 

Hur ska det redovisas?

Detta görs med en speciell blankett samt kopior på externa fakturor. Vi godkänner kostnader från beslutsdatum.

 

 

Hur lång ska projekttiden vara?

Upp till sex månader.

 

 

Vad är det vi godkänner?

Exempelvis:

- Köp av externa tjänster från institut, universitet, högskolor eller annan specialistkompetens.

- Nya affärsmodeller, organisatoriska lösningar, produkter, tjänster etc.

 

 

Vad är det vi inte godkänner?

Exempelvis:

- Den egna verksamheten.

- Inköp av material.

- Marknadsföring eller säljaktiviteter.

Kontaktpersoner

Jönköpings län 

Marita Webeklint

036-30 65 23

marita.webeklint@almi.se

 

Kundtjänst

0771-55 85 00