Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
26 maj 2021

Går det att sälja svensk honung i Japan?

Swedish Bee Company AB har förhoppningar att kunna sälja årets skörd av honung till en japansk distributör som de kommit i kontakt med via Business Swedens projekt ”Try Swedish”.

 

Innan Coronapandemin slog till arrangerade Business Sweden ett antal samlingsmontrar på olika livsmedelsmässor runt om i världen. Planen var att delta på en sådan mässa i Japan i början på 2020 men mässan ställdes in. Istället ordnade Business Sweden senare under året digitala möten med potentiella japanska inköpare och när förfrågningarna blev konkreta tog Mats Olofsson från Swedish Bee Company AB initiativet och offererade. Efter diskussioner och mailväxling om honungsburkarnas utformning, märkning, leveranstid mm kom den första beställningen hösten 2020.

 

Nu pågår förhandlingar om årets skörd och vill det sig väl så kommer Mats att behöva ta hjälp av rätt många kollegor i branschen för att få ihop den mängd honung som efterfrågas.


Via EEN-nätverket och dess kontor i Japan ansökte sedan Mats om och blev antagen till ”GET READY FOR JAPAN” - ett tvåveckors träningsprogram för företagare från EU-länder.


Programmet startar den sista maj och är i år digitalt.


- Det passar mig perfekt att få djupare kunskaper om japansk affärskultur nu när jag ska förhandla om större exportvolymer, säger Mats Olofsson.

Fakta

Frihandelsavtalet med Japan, Economic Partnership Agreement (EPA), skapar nya möjligheter för EU:s företag på den japanska marknaden och vice versa.

 

Enterprise Europe Network representeras av EU-Japan Centre som tillhandahåller kostnadsfri EEN-service i samarbete med er lokala EEN partner som är Almi Kronoberg.