Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
16 december 2019

Nu kan företag i hela Sverige få experthjälp när det gäller att ta sig in på den Kinesiska marknaden!

Yanni Shizhou
Yanni Shizhou är rådgivare på Almi Företagspartner Kronoberg och är expert på den kinesiska marknaden.

Nu kan företag i hela Sverige få experthjälp när det gäller att ta sig in på den Kinesiska marknaden!

 

Smålands Shanghaikontor har under åtta år hjälpt företag i Kronoberg och Kalmar län med den kinesiska marknaden. Genom att till exempel hitta potentiella kunder i Kina, reda ut frågor om importregler och märkning mm så har de avsevärt förbättrat och förenklat möjligheterna för småländska företag att göra affärer i Kina.

 

Tack vare det nya nationella projektet Växthus, finansierat av Tillväxtverket, så kan nu fler företag i Sverige få ta del av Smålands Shanghaikontors tjänster och kompetens! Yanni Shizhou som arbetar som rådgivare på ALMI Kronoberg och utgår från Växjö berättar mer.

 

Vilken typ av företag kan numera få ta del av Smålands Shanghaikontors tjänster?

 

I princip alla små och medelstora företag som har intressen av den kinesika marknaden.

 • Företag som vill göra affärer med Kina - import, export eller egen etablering på den kinesiska marknaden.  
 • Företag som söker kinesiska partnerskap – det kan vara investeringskapital eller gemensam affärsutveckling - på hemmamarknaden så väl som på den kinesiska marknaden.

 

Vad kan ni göra för svenska företag som vill etablera sig på den kinesiska marknaden?

 

Vår styrka är våra kontakter och vår expertis om den kinesiska marknaden i kombination med vår fysiska närvaro i både Sverige och i Kina. Vi erbjuder personliga och skräddarsydda lösningar som alltid utgår ifrån företagets verklighet och intresse. Kommunikation med klienten är därför extremt viktig för oss. Given en bra kommunikation med klienten kan vi vara behjälpliga med bland annat:

 • Grundläggande marknadsundersökning
 • Sökande av partnerskap - kunder,      leverantörer och investerare etc.
 • Planering av affärsbesök
 • Etableringsprocess
 • Personalfrågor
 • Bakgrundsundersökning av potentiella      partners i Kina
 • Coaching i kommunikationsstrategin
 • Konfliktlösning
 • Juridiska tjänster

 

Hur ser ett typiskt case ut för er?

 

Vi arbetar både med enskilda företag och med utvalda branscher.

 

Ett enskilt företag har i de flesta fall ett eller flera konkreta erbjudanden i form av en produkt eller tjänst, – maskiner, godis, leksaker, för att nämna några exempel. De söker oftast försäljningskanaler i Kina. Utifrån vår produkt- och marknadsanalys tillsammans med företaget bestämmer vi vilken markandsstrategi man i första hand bör pröva. Det kan handla om en eller flera slutkunder eller distributörer. Det kan i många fall också handla om en marknadsintroduktionsfas där vi tar hjälp av en tredje part som vi bedömer har bättre branschkunskaper.

 

För att främja affärsmöjligheter för en hel bransch arbetar vi nätverksorienterat. Ett bra exempel är träindustrin. På hemmaplan arbetar vi mycket nära Södra Sveriges Trävaruexportförening, vars medlemsföretag representerar mer eller mindre hela sågverksindustrin i Småland. I Kina samarbetar vi med Shanghai Timber Trade Association, vars medlemsföretag representerar 15% av hela Kinas import av sågat trä (softwood). Vi har upparbetande kontakter på båda sidor och genom olika aktiviteter får vi säljarna och köparna att mötas och göra affärer med varandra.

 

 

Hur kommer man i kontakt med er om man vill veta mer?

 

Yanni Shizhou

Rådgivare/ Business Advisor

Småland China Support

 

Tel dir: +46 (0)470-707 401

Mobil: +46 (0)761-08 01 87

 

Almi Företagspartner Kronoberg AB

Enterprise Europe Network (EEN)

Kungsgatan 10

352 33 VÄXJÖ

 

Wang Zhi

Kontorschef / Chief Representative / 首席代表

Smålands Shanghaikontor / Småland China Support Office / 瑞典斯莫兰地区驻华办事处

 

Tel (Sweden) / 瑞典手机: +46 (0)70-2541003

Tel (China) / 中国电话: +86 (0)21-52280293

Mobile (China) / 中国手机: +86 13472410475

 

c/o Swedish Trade & Investment Council Shanghai / 瑞典贸易投资委员会(上海)

12F, Sail Tower, 266 Hankou Rd. / 上海市黄浦区汉口路266号(近河南路)申大厦12楼

200001 Shanghai, China