Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Hur kan du jobba effektivt och resultatinriktat med hållbarhet?

Hitta rätt fokus. Det är ofta lösningen för dig som framtidens företagare – även när du jobbar med hållbarhet. Se hur!

Om du som framtidens företagare fokuserar på de områden som är relevanta för din verksamhet blir det också enklare att se resultat av arbetet. Så även när det kommer till ert arbete med hållbar utveckling

Så – hur ska du göra för att hitta rätt fokus?

Läs på

Att jobba effektivt med hållbarhet handlar om att ta reda på hur just ditt bolag kan vara med och bidra till en hållbar utveckling. Välj de frågor och områden där ni kan ha störst påverkan.

Se till kundernas behov

Som alltid bör du som företagare se till dina kunders behov – så även för att jobba resultatinriktat med hållbarhet. Vilka områden tycker kunderna är viktigast? Fokusera rätt.

Utvärdera ert fokus

Ligger ert hållbarhetsarbete i linje med företagets verksamhet och affär? Det är också viktigt för att kunna arbeta framgångsrikt i framtiden.

Vill du integrera hållbarhet i din affär?

Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden.

Framtidstips direkt till din inkorg!

Vill du och ditt företag: 

  • kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • identifiera nya affärsmöjligheter
  • identifiera hållbarhetsrisker
  • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
  • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet

efs-logga.jpgFramtidsgeneratorn är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.