Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Har ditt företag en innovationsstrategi?

Genom en innovationsstrategi kan ditt företag bygga upp kunskap, kompetens och förmåga att svara på en allt snabbare förändringstakt. Integrera hållbar utveckling i din strategi så har du ännu större chans att lyckas. Se hur!

Företagare behöver utveckla nya och långsiktigt hållbara affärsmodeller. I takt med att du innoverar bör du även fokusera på hållbar utveckling.

Gör det genom att:

Använd de globala målen

Du jobbar då enligt framtida mål och skapar nytt. I din innovationsstrategi måste du också prioritera vilka områden som är viktigast vilket är avgörande för att lyckas med era hållbara målsättningar.

 

Vad är Agenda 2030 och de globala målen? Det får du veta här!

Sätt plan för samverkan

Med vilka ska ni samarbeta för att lyckas? Kom alltid ihåg användarna/kunderna. Om ni är för innovativa och missar kunderna är det svårt att lyckas.

Adressera ansvar internt

För att säkra upp att saker blir gjorda måste ni adressera internt vem som ansvarar för att genomföra strategin.

Ta första steget att framtidsrusta ditt företag - kontakta oss för ett första möte!