Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Vill du hjälpa dina kunder att vara hållbara?

Hållbar utveckling handlar om att förändra beteenden – inte bara hos dig som framtidens företagare utan också hos dina kunder. Se vad du kan göra!

Hållbarhetsarbete är ett stort samarbete – vi måste alla dra våra strån till stacken. Här finns olika sätt där du kan hjälpa dina kunder.

Du kan:

Informera dina kunder hur dina produkter kan lagas

Gör det på ett enkelt sätt för att förlänga livslängden på produkterna. 

Berätta hur produkterna kan återvinnas

Ge dina kunder enkel information om hur dina produkter kan plockas isär så att så mycket som möjligt kan återvinnas.  

Kommunicera hur du hjälper kunden

Du vet bäst hur hållbar din tjänst eller produkt är – berätta det för kunden! Visa med konkreta exempel på vad kunden, och planeten, tjänar genom att använda dina tjänster eller produkter.

 

Vill du och ditt företag: 

  • kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • identifiera nya affärsmöjligheter
  • identifiera hållbarhetsrisker
  • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
  • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet

Framtidstips direkt till din inkorg!

efs-logga.jpgFramtidsgeneratorn är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.